Podpisanie umowy na realizację projektu OZE przez Semper Power Sp. z o.o.

Solar Innovation

Spółka powiązana Semper Power Sp. z o.o. podpisała umowę z Gminą Trawniki na wykonanie 88 szt. kotłów na biomasę w ramach projektów „Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I i Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki III” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Wartość przedmiotu umowy to 1 282 500,00 zł.

W ramach umowy planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej dla każdej z 88 lokalizacji, dostawa oraz montaż 88 sztuk kotłów na biomasę.

Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na wyniki finansowe spółki Semper Power Sp. z o.o. w roku 2021.

O Firmie

Solar Innovation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.