Akcjonariat

solar innovation

AKCJONARIAT

Kapitał zakładowy emitenta tworzy 278 770 000 akcji, w tym:

  • akcje serii A:   1 000 000 akcji 
  • akcje serii B:   20 000 000 akcji 
  • akcje serii C:   6 000 000 akcji 
  • akcje serii D:   51 770 000 akcji 
  • akcje serii E:   160 000 000 akcji
  • akcje serii F:   40 000 000 akcji

Wartość nominalna każdej akcji emitenta wynosi 0,1 zł.

Akcjonariuszl.akcji% akcjil.głosów% głosów
PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA139 042 78349,88 %139 042 78349,88 %
2nd Square PTE. Ltd 39 648 91114,22 % 39 648 91114,22 %
Iztoren Sp. z o.o17 515 0206,28 %17 515 0206,28 %