Akcjonariat

solar innovation

AKCJONARIAT

Kapitał zakładowy emitenta tworzy 238 770 000 akcji, w tym:

  • akcje serii A:   1 000 000 akcji 
  • akcje serii B: 20 000 000 akcji 
  • akcje serii C:   6 000 000 akcji 
  • akcje serii D: 51 770 000 akcji 
  • akcje serii E: 160 000 000 akcji

Wartość nominalna każdej akcji emitenta wynosi 0,1 zł.

Akcjonariat wykres
Akcjonariuszl.akcji% akcjil.głosów% głosów
OMEGIA S.A.3 560 57514,913 560 57514,91
OZE Capital Spółka Akcyjna16 000 00067,0116 000 00067,01