Akcjonariat

solar innovation

AKCJONARIAT

Kapitał zakładowy emitenta tworzy 238 770 000 akcji, w tym:

  • akcje serii A:   1 000 000 akcji 
  • akcje serii B: 20 000 000 akcji 
  • akcje serii C:   6 000 000 akcji 
  • akcje serii D: 51 770 000 akcji 
  • akcje serii E: 160 000 000 akcji

Wartość nominalna każdej akcji emitenta wynosi 0,1 zł.

Akcjonariuszl.akcji% akcjil.głosów% głosów
PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA120 351 08950,40 %120 351 08950,40 %
2nd Square PTE. Ltd 39 648 91116,61 % 39 648 91116,61 %