O spółce

solar innovation

Tworzymy silną grupę kapitałową.

Czerpiąc z 10-letniego  doświadczenia w branży odnawialnych źródeł energii tworzymy silną Grupę Kapitałową oferującą klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu fotowoltaiki, pomp ciepła, wytwarzania i zarządzania energią elektryczną i cieplną oraz w obszarach uzupełniających (magazynowanie energii, finansowanie inwestycji, pozostałe instalacje OZE).

Grupa kapitałowa będzie budować swoją wartość poprzez akwizycję nowych podmiotów działających w branży OZE oraz rozwój Spółek wchodzących w jej skład.

Data debiutu na rynku NewConnect: 01.12.2011 r.

Historyczne nazwy: Tableo S.A., Ciasteczka z Krakowa S.A.

Solar Innovation