Władze spółki

solar innovation

Zarząd

Wiktor Niedziela – Prezes Zarządu

solar innovation

Rada Nadzorcza:

Błażej Wasielewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Adam Januszko – Członek Rady Nadzorczej

Mirosław Janik – Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Czujko– Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Karpiński – Członek Rady Nadzorczej

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności, wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.