Władze spółki

solar innovation

Zarząd

Wiktor Niedziela – Prezes Zarządu

solar innovation

Rada Nadzorcza:

Błażej Wasielewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Wrona – Członek Rady Nadzorczej

Paweł Matyaszczyk – Członek Rady Nadzorczej

Aneta Niedziela – Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Karpiński – Członek Rady Nadzorczej