Strategia

solar innovation

STRATEGIA

W naszych założeniach określiliśmy szczegółowe cele w zakresie działalności związanej z odnawialnymi źródłami energii.
Wykorzystując dynamikę rynku oraz jego otoczenia przy uwzględnieniu istniejących oraz pojawiających się nowych możliwości w zakresie finansowania inwestycji na rynku „zielonej energii” widzimy duże możliwości zwiększenia efektywności działania. Poniżej przedstawiamy ogólne kierunki rozwoju.

Solar Innovation

Kierunki rozwoju grupy

na lata 2021-2025

Solar Innovation

Zwiększenie udziału w rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób indywidualnych

1

Solar Innovation

Zwiększenie udziału w rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych dla przedsiębiorstw – instalacje do 5o kWp realizowane w różnych wariantach finansowych

2

Solar Innovation

Zwiększenie udziału w rynku mikroinstalacji PV dla przedsiębiorstw – instalacje o mocy większej niż 5o kWp do 1 MWp – realizowane w różnych wariantach finansowych

3

Solar Innovation

Budowa farm fotowoltaicznych dla inwestorów oraz budowa własnych farm fotowoltaicznych – instalacje powyżej 1MWp

4

Solar Innovation

Rozwój kompetencji oraz oferowanych produktów i usług w obszarze pomp ciepła, kotłów na biomasę, kotłów gazowych, elektrodowych, a także rekuperacji, automatyki w zarządzaniu energią, magazynowaniem energii i e-mobility

5

Solar Innovation

Rozwój w obszarach uzupełniających: nadzór inwestorski, audyty dla firm, audyty dla JST, programy funkcjonalno-użytkowe

6

Solar Innovation

Zwiększenie udziału w rynku usług związanych z pozyskiwaniem środków dla JST w obszarze OZE – wprowadzenie nowych usług, stworzenie kompleksowej oferty w obszarze wsparcia JST w kontekście kolejnego okresu programowania

7

Solar Innovation

Pozyskanie dofinansowania oraz realizacja własnych projektów badawczo-rozwojowych w obszarze OZE

8

Poznaj pełną strategię