Aktualności

Solar Innovation
Grupa kapitałowa

Witamy na nowej odsłonie strony internetowej SOLAR INNOVATION SA.

Szanowni Państwo Witamy na nowej odsłonie strony internetowej SOLAR INNOVATION SA. Zapraszamy do zapoznania się z profilem działalności Spółki oraz do kontaktu wszystkich naszych akcjonariuszy, firmy chętne do dołączenia do grupy kapitałowej oraz naszych klientów zainteresowanych montażem instalacji OZE.

Solar Innovation
Inwestycje

Podpisanie umowy na realizację projektu OZE przez Semper Power Sp. z o.o.

Spółka powiązana Semper Power Sp. z o.o. podpisała umowy na realizację trzech instalacji fotowoltaicznych z podmiotami należącymi do marki KLER z Dobrodzienia – producenta znanych i cenionych mebli. Jedna z instalacji o mocy 49,87 kWp zostanie zamontowana na dachu zakładu produkcyjnego w Dobrodzieniu, natomiast dwie instalacje o mocy 49,87 kWp każda, zostaną zamontowane na dachu salonu meblowego DOBROTEKA w Dobrodzieniu. Łączna zainstalowana moc wyniesie 149,61 kWp. Łączna wartość umów wynosi 456 tys. zł netto. Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ

Solar Innovation
Inwestycje

Podpisanie umowy na realizację projektu OZE przez Semper Power Sp. z o.o.

Spółka powiązana Semper Power Sp. z o.o. podpisała umowę z Gminą Trawniki na wykonanie 88 szt. kotłów na biomasę w ramach projektów „Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I i Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki III” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE. Wartość przedmiotu umowy to 1 282 500,00 zł. W ramach umowy planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej dla każdej

Solar Innovation
Raporty ESPI/EBI

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Solar Innovation S.A. informuje, że w dniu 28 stycznia 2021 roku zawarł z Prosper Capital Domem Maklerskim S.A. umowę świadczenia usług Autoryzowanego Doradcy na potrzeby ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w ASO akcji serii E, to jest od dnia złożenia wniosku o wprowadzenie tych akcji do obrotu do dnia pierwszego ich notowania.

Solar Innovation
Raporty ESPI/EBI

Zmiana adresu miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 28 stycznia 2021 roku

Zarząd Spółki Solar Innovation S.A. w związku ze zmianą adresu siedziby Spółki i rejestracją zmian Statutu Emitenta w rejestrze przedsiębiorców oraz zważywszy na dyspozycję art. 403 kodeksu spółek handlowych zawiadamia, że nastąpiła zmiana adresu miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 stycznia 2021 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w kancelarii notarialnej Dr Piotra Marquardt, przy ul. PCK 10/2 w Katowicach. Zarząd Emitenta wskazuje, że termin, godzina oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie uległ

O Firmie

Tworzymy silną Grupę Kapitałową oferującą klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu fotowoltaiki, pomp ciepła, wytwarzania i zarządzania energią elektryczną i cieplną oraz w obszarach uzupełniających