Aktualności

Solar Innovation
Grupa kapitałowa

Witamy na nowej odsłonie strony internetowej SOLAR INNOVATION SA.

Szanowni Państwo Witamy na nowej odsłonie strony internetowej SOLAR INNOVATION SA. Zapraszamy do zapoznania się z profilem działalności Spółki oraz do kontaktu wszystkich naszych akcjonariuszy, firmy chętne do dołączenia do grupy kapitałowej oraz naszych klientów zainteresowanych montażem instalacji OZE.

Solar Innovation
Raporty ESPI/EBI

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Solar Innovation S.A. informuje, że w dniu 28 stycznia 2021 roku zawarł z Prosper Capital Domem Maklerskim S.A. umowę świadczenia usług Autoryzowanego Doradcy na potrzeby ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w ASO akcji serii E, to jest od dnia złożenia wniosku o wprowadzenie tych akcji do obrotu do dnia pierwszego ich notowania.

Solar Innovation
Raporty ESPI/EBI

Zmiana adresu miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 28 stycznia 2021 roku

Zarząd Spółki Solar Innovation S.A. w związku ze zmianą adresu siedziby Spółki i rejestracją zmian Statutu Emitenta w rejestrze przedsiębiorców oraz zważywszy na dyspozycję art. 403 kodeksu spółek handlowych zawiadamia, że nastąpiła zmiana adresu miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 stycznia 2021 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w kancelarii notarialnej Dr Piotra Marquardt, przy ul. PCK 10/2 w Katowicach. Zarząd Emitenta wskazuje, że termin, godzina oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie uległ

Solar Innovation
Raporty ESPI/EBI

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Zarząd spółki Solar Innovation S.A. zawiadamia, że Spółka otrzymała od Spółki OZE Capital S.A. „Akcjonariusz” zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 o zmianie udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce. Skan zawiadomienia znajdą Państwo w raportach ESPI.

Solar Innovation
Raporty ESPI/EBI

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Zarząd spółki Solar Innovation S.A. zawiadamia, że Spółka otrzymała od Spółki OMEGIA S.A. „Akcjonariusz” zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 o zmianie udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce. Skan zawiadomienia znajdą Państwo w raportach ESPI.

O Firmie

Tworzymy silną Grupę Kapitałową oferującą klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu fotowoltaiki, pomp ciepła, wytwarzania i zarządzania energią elektryczną i cieplną oraz w obszarach uzupełniających