Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Solar Innovation

Zarząd spółki Solar Innovation S.A. zawiadamia, że Spółka otrzymała od Spółki OMEGIA S.A. „Akcjonariusz” zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 o zmianie udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce. Skan zawiadomienia znajdą Państwo w raportach ESPI.

O Firmie

Solar Innovation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.