Podstawowe dane finansowe

 20202019
Przychody11,076 mln PLN4,821 mln PLN
Zysk brutto-2,990 mln PLN0,012 mln PLN
Zysk netto-3,025 mln PLN0,012 mln PLN
Aktywa razem20,591 mln PLN7,010 mln PLN
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego17,452 mln PLN4,470 mln PLN
Kapitał podstawowy23,877 mln PLN7,877 mln PLN
Liczba akcji238 770 000 szt.78 770 000 szt.
Zysk na akcję-0,013 PLN0