Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2020 rok

Solar Innovation

Zarząd Solar Innovation S.A.informuje o publikacji jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020.

Zapraszamy do zapoznania się z nim w zakładce “RAPORTY”.

O Firmie

Solar Innovation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.