Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Solar Innovation

Zarząd Solar Innovation S.A. informuje, że w dniu 28 stycznia 2021 roku zawarł z Prosper Capital Domem Maklerskim S.A. umowę świadczenia usług Autoryzowanego Doradcy na potrzeby ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w ASO akcji serii E, to jest od dnia złożenia wniosku o wprowadzenie tych akcji do obrotu do dnia pierwszego ich notowania.

O Firmie

Solar Innovation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.