Zmiana adresu miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 28 stycznia 2021 roku

Solar Innovation

Zarząd Spółki Solar Innovation S.A. w związku ze zmianą adresu siedziby Spółki i rejestracją zmian Statutu Emitenta w rejestrze przedsiębiorców oraz zważywszy na dyspozycję art. 403 kodeksu spółek handlowych zawiadamia, że nastąpiła zmiana adresu miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 stycznia 2021 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w kancelarii notarialnej Dr Piotra Marquardt, przy ul. PCK 10/2 w Katowicach.

Zarząd Emitenta wskazuje, że termin, godzina oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie uległ zmianie.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki przekazuje skorygowaną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 stycznia 2021 roku.

O Firmie

Solar Innovation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.